Badania archeologiczne, ratownicze

na najwyższym poziomie
O nas


Nazywam się Katarzyna Kaczyńska, jestem doświadczonym archeologiem. Stworzyłam i prowadzę pracownię Lux Arche, w której zajmuję się wykonywaniem badań i sondaży archeologicznych i prowadzeniem nadzorów archeologicznych w rejonie Gdańska i Olsztyna.

Gruntowna wiedza specjalistyczna oraz lata praktyki pozwalają mi również na realizację takich usług jak badania architektoniczne czy odwierty. Klientami mojej pracowni najczęściej są prywatni inwestorzy, firmy budowlane i konserwatorskie, samorządy, ale też osoby fizyczne. Wszystkim zapewniam fachowe doradztwo, pełen profesjonalizm, indywidualne podejście i konkurencyjne ceny. Zapraszam do wypełnienia formularza lub kontaktu telefonicznego.

Pracownia powstała z pasji do archeologii, która szybko przekształciła się w sposób na życie

Prowadzone przez Lux Arche badania archeologiczne wykonywane są bezpiecznie, starannie i precyzyjnie. Prace prowadzone są kompleksowo od reprezentowania Inwestora przed służbami konserwatorskimi do końcowego przekazania terenu do prac budowlanych. W imieniu inwestora sporządzam odpowiednie wnioski do służb konserwatorskich bądź bezpośrednio, jako pełnomocnik reprezentuję go w postępowaniu administracyjnym. Gwarantuję dokładne przedstawienie wyników badań. Opracowuję ekspertyzy dendrochronologiczne, archeobotaniczne i archeozoologiczne. Wykonuję takie usługi jak: odwierty geologiczne pod kątem archeologii, odkrywki architektoniczne posadowień murów i fundamentów oraz odkrywki podtynkowe ścian wraz z sondażami w obiektach zabytkowych dla celów archeologicznych, konserwatorskich i projektowych. Tworzę programy badań dla obiektów zabytkowych oraz terenów objętych ochroną konserwatorską. Sporządzam opinie archeologiczne o stanowiskach i obiektach wymagane przez służby konserwatorskie miejskie i wojewódzkie. Zajmuję się także badaniami architektonicznymi obiektów zabytkowych oraz współpracuję z firmami konserwatorskimi przy ich remontach.

Galeria

Gdańsk, ul. Wałowa
Łódź średniowieczna

Gdańsk, ul. Wałowa
Łódź średniowieczna

Gdańsk, ul. Podwale Grodzkie
Prace przy inwestycji liniowej

Gdańsk, ul. Chmielna
Prace archeologiczne w toku

Gdańsk, ul. Chmielna
Spichlerz Deo - lico muru fundamentu spichlerza

Gdańsk, ul. Chmielna
Spichlerz Deo - profil ziemny nawarstwień kulturowych

Gdańsk, ul. Lipcowa
Działka budowlana w trakcie prac archeologicznych
Publikacje
2000
Kaczyńska K., Kurzyńska S.
Analiza archeologiczno-architektoniczna reliktów murów odkrytych na stanowisku Wyspa Spichrzów w Gdańsku SAZ 0255/20/39 badania 2000, Gdańsk, archiwum MAG
2001
Kaczyńska K., Kurzyńska S., Kwapiński A.
Analiza funkcjonalno-przestrzenna zabudowy drewnianej i murowanej na stanowisku Wyspa Spichrzów w Gdańsku (SAZ0255/20/39) badania 2000-2001, Gdańsk, archiwum MAG
2002
Kaczyńska K., Kwapiński A.
2002 Zabudowa drewniano-murowana oraz murowana na stanowisku Wyspa Spichrzów w Gdańsku (SAZ 0255/20/39), Gdańsk, archiwum MAG
2005
Kaczyńska K., Kwapiński A., Sulikowski G.
Zmiany parcelacyjne na stanowisku Wyspa Spichrzów w Gdańsku, [w:] XIV Sesja Pomorzoznawcza, t.II, Gdańsk.
2009
Kaczyńska K., Kwapiński A.
2009 Badania ratownicze w kwartale ulic Łagiewniki, Rybaki Górne, Heweliusza na terenie Starego Miasta w Gdańsku w 2006 roku, [w:] XVI Sesja Pomorzoznawcza, T.II Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych, Szczecin.
2016
Kaczyńska K., Ruta A., Freza J., Kwapiński A.
Prace archeologiczne na trasie modernizowanej linii kolejowej E 65 Gdynia – Warszawa, odcinek: Szymankowo-Pruszcz Gdański, [w:] I Pomorska Sesja Sprawozdawcza, Gdańsk